Publikační činnost

2019

 • Rusek, M., Chytrý, V., & Honskusová, L. (2019). The Effect of Lower-secondary Chemistry Education: Students' Understanding of the Nature of Chemistry and their Attitudes. Journal of Baltic Science Education, 18(2), 286-299. doi:https://doi.org/10.33225/jbse/19.18.286
 • Rusek, M., & Vojíř, K. (2019). Analysis of text difficulty in lower-secondary chemistry textbooks. Chemistry Education Research and Practice, 20(1), 85-94. doi:10.1039/C8RP00141C

2018

2017

 • Beneš, P., & Rusek, M. (2017). Přírodovědné pokusy pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Rusek, M., & Jančařík, A. (2017). Analysis of Ambiguous Information about Chemical Compounds in Online Databases. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6533-6543.
 • Rusek, M., Stárková, D., Chytrý, V., & Bílek, M. (2017). Adoption of ICT Innovations by Secondary School Teachers and Pre-service Teachers within Education. Journal of Baltic Science Education, 16(4), 510-523.
 • Rusek, M., Čábelová, S., & Chytrý, V. (2017). Effectiveness of Excursion to Water Treatment Plant in Prague Podolí. In G. Karwasz & M. Nodzynska (Eds.), Entertainment-education in science education (pp. 68-82). Kraków: Pedagogical University of Cracow.
 • Rusek, M. (2017). Důležitost a obtížnost jednotlivých témat v učivu středoškolské chemie. In D. Kričfaluši (Ed.), Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie, (pp. 220-231). Ostravská univerzity, Přírodovědecká fakulta.
 • Průchová, V., & Rusek, M. (2017). Voda je život. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 285-291). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Vojíř, K., Holec, J., & Rusek, M. (2017). Biological and Chemical Tasks for Lowersecondary Education and Their Methodical Comments. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV., (pp. 221-228). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Rusek, M. (2017). Project-based Education Criteria Conception in Sources of Information Intended for Science Teachers in Czechia. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 191-200). Prague: Charles University, Faculty of Education.
 • Rusek, M., & Lindner, M. (2017). Renewable Energy: A Science Camp activity. In M. Rusek, D. Stárková & I. Bílková Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (pp. 91-98). Prague: Charles University, Faculty of Education.

2016

 • Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), 71-91.
 • Čábelová, S., & Rusek, M. (2016). The Effectiveness of Different Approaches to Excursions in Waterworks In P. Cieśla, W. Kopek-Putala & A. Baprowska (Eds.), Research in Didactics of the Sciences, (pp. 25-27). Kraków: Pedagogical University of Cracow, Institute of Biology, Department of Education of Natural Sciences.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2016). Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie. Scientia in educatione, 7(2), 100-110.
 • Rusek, M., Metelková, I., Stárková, D., & Beneš, P. (2016). Hodnocení obtížnosti textu učebnic chemie pro základní školy. Chemické Listy, 110(12), 953-958.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2016). Pojem inovace a jeho význam v přírodovědném vzdělávání. In M. Prokša & A. Drozdíková (Eds.), ScienEdu: Inovácie a trendy v prírodovednov vzdelávaní, (pp. 174-179). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta. Dostupný z: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/kdp/scienedu16/zbornik.pdf
 • Novotná, J. Jančřík, A. & Rusek, M. (2016). Stem and project-based education. In D. Rychtarikova, D. Szarkova and L. Balko (Eds.), APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Bratislava (pp. 576-885). Slovak University of Technology in Bratislava.
 • Rusek, M., Jančařík, A., & Novotná, J. (2016). Chemical calculations: A neccessary evil or an important part of chemistry education? In D. Rychtarikova, D. Szarkova and L. Balko (Eds.), APLIMAT 2016 - 15th Conference on Applied Mathematics 2016, Bratislava (pp. 978-986). Slovak University of Technology in Bratislava.
 • Rusek, M. (2016). Kulhavý poutník: dotazník v pedagogickém výzkumu. In M. Ivan & R. Šulcová (Eds.), 11. Mezinárodní seminář studentů doktorského studia Didaktika chemie, Praha (pp. 23-30). Nakladatelství P3K, s.r.o.
 • Rusek, M. (2016). Australia: A Case Study of a Project Day. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII., Praha (pp. 54-60). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education. Dostupný z https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.
 •  Ivánková, P., & Rusek. (2016). Student Activity Evaluation in a Science Camp with the Use of the 3A Methodology. In M. Rusek (Ed.), Project-Based Education in Science Education XIII., Praha (pp. 42-48). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education. Dostupný z https://pages.pedf.cuni.cz/pvch/files/2012/09/conference-proceedings_2015.pdf.

2015

 • Rusek, M. (2015). Analýza disertačních prací z didaktiky chemie obhájených v České republice v letech 2004-2014. Scientia in educatione, 6(2), 16-34.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2015). Postoje studentů učitelství chemie k využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie. In H. Cídlová (Ed.), XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY, Brno (pp. 193-199). Masarykova univerzita. Dostupný z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/780/2498/408-1.
 • Rusek, M. (2015). Jak jsou teoretická východiska projektové výuky akceptována v praxi? In H. Cídlová (Ed.), XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY, Brno (pp. 166-173). Brno: Masarykova univerzita. Dostupný z https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/780/2498/408-1.
 • Metelková, I., Rusek, M., & Beneš, P. (2015). Povědomí (budoucích) učitelů na stupních vzdělávání ISCED 0 a ISCED 1 o přírodovědné gramotnosti In H. Cídlová (Ed.), XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY, Brno (pp. 113-121). Brno: Masarykova univerzita. Dostupný z: https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/download/780/2498/408-1.
 • Rusek, M. (2015). Wischenschaftliches Denken durch Laborarbeit fördern. MINT Zirkel, Mai/Juni, 10. Dostupný zde.
 • Rusek, M., Vojíř, K., & Stárková, D. (2015). Exkurze do kriminálky Techmania Science Center - Oddělení chemie. Chemagazín, XXV(4), 38-39.
 • Rusek, M. (2015). Perspektivy projektového vyučování v přírodovědnýh předmětech. Chemagazín, XXV(1), 8-9.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2015). The Use of M-Technology in Proglem, Inquiry and Project-based Learning. In M. Rusek, D. Stárková & I. Metelková (Ed.), Project-based Education in Science Education XII., Praha (pp. 85-91). Praha: UK PedF.
 • Janštová, V., & Rusek, M. (2015). Ways of Student Motivation towards Interest in Science. In M. Rusek, D. Stárková & I. Metelková (Ed.), Project-based Education in Science Education XII., Praha (pp. 28-33). Praha: Charles University in Prague, Faculty of Education.
 • Beneš, P., Rusek, M., & Kudrna, T. (2015). Tradice a současný stav pomůckového zabezpečení edukačního chemického experimentu v České republice. Chemické Listy, 109(2), 159-162.

2014

 • Rusek, M. (2014). Standardy základního vzdělávání pro výuku chemie. Pedagogika, 64(4), 422-428.
 • Rusek, M., & Metelková, I. (2014). Chemistry Teachers' Opinion of Chemistry Education. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Teaching and Learning Science at All Levels of Education (pp. 139-143). Krakow: Pedagogical University of Krakow.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2014). M-technology in Chemistry Education. In M. Nodzyńska, P. Cieśla & K. Różowicz (Eds.), New Technologies in Science Education (pp. 30-33). Krakov: Pedagogical University of Kraków.
 • Rusek, M. (2014). Postoje žáků gymnázií k chemii. In T. Kasper & O. Dymokurský (Ed.), Reforma vzdělávání v současné kurikulární diskusi, Liberec (pp. 191-204). Brno: Česká pedagogická společnost.
 • Rusek, M. (2014). Efekt zařazení chemie do kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. Scientia in educatione, 5(2), 13-29.
 • Rusek, M. (2014). Chemistry Topics from the Secondary Schools Teachers' and Students' Point of View. In M. Bílek (Ed.), Research, Theory and Practice in Chemistry Didactics, Hradec Králové (pp. 70-79). Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Rusek, M. (2014). Postoje žáků gymnázií k chemii. In T. Kasper & O. Dymokurský (Ed.), Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi, Liberec (pp. Brno: Česká pedagogická společnost.
 • Rusek, M. (2014). Projektové vyučování v přírodovědných předmětech: projekt hodný pozornosti. Chemagazín, XXIV(1), 28-29.
 • Rusek, M. (2014). Současný stav chemického experimentu na středních odbornýh školách nechemického zaměření. Chemagazín, XXIV(6), 35-36.
 • Rusek, M. (2014). The Use of Project Method in Teaching Biochemistry. In M. Rusek & D. Stárková (Ed.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech, Praha (pp. 25-31). Praha: UK PedF.
 • Rusek, M., & Metelková, I. (2014). Chemistry Teachers’ Opinion of Chemistry Education. In P. Cieśla & A. Michniewska (Eds.), Teaching and Learning Science at All Levels of Education (pp. 139-143). Krakow: Pedagogical University of Krakow.
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2014). M-technology in Chemistry Education. In M. Nodzyńska, P. Cieśla & K. Różowicz (Eds.), New Technologies in Science Education (pp. 30-33). Krakov: Pedagogical University of Kraków.
 • Rusek, M., Gabriel, Š., & Kuželová, N. (2014). Využití chemicky odolného teploměru v badatelsky pojaté problémové úloze. In M. Bílek (Ed.), Výzkum teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století, Hradec Králové (pp. 473-480). Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Rusek, M., Stárková, D., & Finger, A. (2014). Are Chemistry Apps Suitable for an Out of Classroom Approach? In  (Ed.), ICOLE 2014, Halle (poster).
 • Stárková, D., & Rusek, M. (2014). Možnosti využití podcastů ve výuce chemie. In M. Bílek (Ed.), Výzkum teorie a praxe v didaktice chemie/Přírodovědné a technologické vzdělávání pro XXI. století, Hradec Králové (pp. 345-350). Hradec Králové: Gaudeamus.
 • Stárková, D., Rusek, M., & Metelková, I. (2014). Using Information and Communication Technology in Project-based Education. In M. Rusek & D. Stárková (Ed.), Projektové vyučování v přírodovědných předmětech, Praha (pp. 85-93). UK PedF.
 • Rusek, M., & Škoda, J. (2014). Jak vnímají žáci jednotlivá témata z učiva chemie? . Biologie, chemie, zeměpis, 23(1), 24-28.

2013

 • RUSEK, M. a V. KÖHLEROVÁ. Postoje žáků jednotlivých typů středních škol k výuce chemie na základní škole. In: CÍRUS, L. XXI. celostátní konference ČAPV Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013, s. 85-91. ISBN 978-80-7414-601-5.
 • RUSEK, M. Výzkum postojů žáků středních škol k výuce chemie na základní škole. Praha, 2013. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0B4qBOUN7C0TxR0liZ0Utc2Vlemc/edit?usp=sharing.
 • RUSEK, M. Vliv výuky na postoje žáků SOŠ k chemii. Scientia in Educatione. 2013, roč. 4, č. 1, s. 19-33. ISSN 1804-7106. Dostupné z: https://www.scied.cz/FileDownload.aspx?FileID=447
 • STÁRKOVÁ, D. a M. RUSEK. Postoje učitelů chemie základních škol a gymnázií k možnostem využití chemických editorů ve výuce a při její přípravě. In: KMEŤOVÁ, J., M. SKORŠEPA a I. JURAČKOVÁ. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Bánská Bystrica: FVP UMB, 2013, s. 159-164. ISBN 978-80-557-0546-0.
 • RUSEK, M. Postoje žáků SOŠ nechemického zaměření k chemii. In: KMEŤOVÁ, J., M. SKORŠEPA a I. JURAČKOVÁ. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie III. Bánská Bystrica: FVP UMB, 2013, s. 149-153. ISBN 978-80-557-0546-0. (Dostupný zde)
 • VONÁŠEK, M. a M. RUSEK. A naučí se vůbec něco? . In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 55-61. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • RUSEK, M. a Š. GABRIEL. Student experiment insertion in project-based education. In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 38-44. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • RUSEK, M. a Z. DLABOLA. What is and what is not a project? . In: Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech. UK PedF, 2013, s. 14-19. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. ISBN 978-80-7290-291-0.
 • Projektové vyučivání v chemii a souvisejících oborech. M. RUSEK a V. KÖHLEROVÁ. UK PedF, 2013, 95 s. ISBN 978-80-7290-291-0. Dostupné z: https://docs.google.com/file/d/0B4qBOUN7C0TxT2VuT3hNanVrVjg/edit?usp=sharing.
 • RUSEK, M. Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech v přípravě učitelů. Biologie-chemie-zeměpis. 2013, roč. 22, č. 1, s. 24-25. ISSN 1210-3349.

2012

2011

 
 • RUSEK, M. Mobilní technologie : rozšíření kompetencí současného učitele chemie. Media4U [online]. 2011, vol. 8, no. X3, pp. 116-121. ISSN 1214-9187. Dostupné z: https://www.media4u.cz/mmx32011.pdf.
 • Projektové vyučování v chemii a souvisejících oborech: sborník abstraktů. Praha: UK PedF, 2011. Martin Rusek. Dostupné z: https://userweb.pedf.cuni.cz/wp/pvch/files/2011/11/Abstrakta_2011.pdf
 • RUSEK, M. Chemie pro žáky SOŠ nechemického zaměření. In BENDL, S; ZVÍROTSKÝ, M. (ed.) Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma - ideje - realizace. 1. Brno : Tribun EU, 2011. s. 63-64. ISBN 978-80-236-0046-5.
 • RUSEK, M. Konstruktivistický přístup ve výuce názvosloví organické chemie. In BENDL, S; ZVÍROTSKÝ, M. (ed.) Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma ‑ ideje - realizace. 1. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-236-0064-9.
 • RUSEK, M; KÖHLEROVÁ, V; JELÍNEK, J. Konstruktivistický přístup ve výuce typů vzorců organické chemie. In BENDL, S; ZVÍROTSKÝ, M. (ed.) Místo vzdělávání v současné společnosti : paradigma - ideje - realizace. Brno : Tribun EU, 2011. ISBN 978-80-263-0064-9.
 • RUSEK, M. Jak proměnit každou obrazovku v počítač?. Metodický portál: Články [online]. 01. 12. 2011, [cit. 2011-12-01]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Postoj žáků k předmětu chemie na středních odborných školách. Scientia in educatione. 2011, 2, 2, s. 23-37. Dostupný také z WWW: <https://www.scied.cz/FileDownload.aspx?FileID=425>. ISSN 1804-7106.
 • RUSEK, M; DUŠEK, B. Nová chemická legislativa a její transformace do vyučování. Biologie-chemie-zeměpis. 2011, 20, 05/2011, s. 241-246. ISSN 1210-3349.
 • RUSEK, M. Možnosti a meze využití online dotazníků. In VÁCLAVÍK, M; SOJKA, P; RUSEK, M. Paradigma současného vzdělávání v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků ze 7. Simulované doktorské konference. Praha : ÚVRV, 2011. s. 179-186.  Dostupný z WWW: <https://userweb.pedf.cuni.cz/wp/doktorandskakonference/files/2011/11/Sbornik-7.-doktorske-konference-2011.pdf>ISBN 978-80-7290-521-8.
 • RUSEK, M. Kam až dosáhne kooperace?. Metodický portál: Články [online]. 16. 11. 2011, [cit. 2011-11-16]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/14527/KAM-AZ-DOSAHNE-KOOPERACE.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Kooperující žák jako člen informační společnosti. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2011, [cit. 2011-11-14]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/14519/KOOPERUJICI-ZAK-JAKO-CLEN-INFORMACNI-SPOLECNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Mobilní telefony LEGÁLNĚ ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 2011, [cit. 2011-08-29]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/13413/MOBILNI-TELEFONY-LEGALNE-VE-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: Úvod do organické chemie. [online]. 2011. [cit. 20. 07. 2011]. Dostupný z WWW: <https://dum.rvp.cz/materialy/uvod-do-organicke-chemie-2.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Černé zlato“ [online]. 2011. [cit. 11. 01. 2011]. Dostupný z WWW: <https://dum.rvp.cz/materialy/cerne-zlat o.html>. ISSN 1802-4785.

2010

 • RUSEK, M. Zkvalitnění výuky chemie na SOŠ prostřednictvím využívání appletů : Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání. Media4u Magazine [online]. 2010j, 7, X3, [cit. 2010-12-22]. s. 150-153. Dostupný z WWW: <https://www.media4u.cz/mmX32010.pdf>. ISSN 1214-9187.
 • RUSEK, M; BENEŠ, P; ADAMEC, M. Specifika vzdělávání v chemii na SOŠ nechemického zaměření. In BAJTOŠ, J. Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy. Košice : Equilibria, 2010. s. 373-377. ISBN 978-80-7097-843-6.
 • RUSEK, M. Kam až dohlédneme dírou ve zdi?. Učitelský spomocník [online]. 2010j, [cit. 2010-10-26]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2528>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. Co vidíme v díře ve zdi?. Učitelský spomocník [online]. 2010i, [cit. 2010-10-25]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2494>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. Metodický portál, Digitální učební materiály: „Výstražné symboly“ [online]. 2010h. [cit. 2011-10-14]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <https://dum.rvp.cz/materialy/vystrazne-symboly.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Stane se televize užitečnou?. Učitelský spomocník [online]. 2010f [cit. 2010-09-30]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2494>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. Model tvorby motivačních prvků výuky chemie na SOŠ nechemického zaměření. Praha, 2010e. 144 s. Diplomová práce. UK v Praze, PedF. k dispozici na požádání)
 • RUSEK, M. Už jste někdy viděli atom?. Metodický portál RVP [online]. 2010d, [cit. 2010-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/7853/UZ-JSTE-NEKDY-VIDELI-ATOM.html/>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEM, M. Cestování z „pohodlí“ školní lavice. Učitelský spomocník [online]. 2010c [cit. 2010-4-05]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2423>. ISSN 1214-9179.
 • RUSEK, M. WebQuest učitelského spomocníka : Kontejnerová politika [online]. 2010b [cit. 2010-04-07]. Dostupné z WWW: <https://tinyurl.com/ykehf5f>.
 • RUSEK, M. Současný stav výuky chemie na SOŠ – 2. díl. Metodický portál RVP [online]. 2010a [cit. 2009-02-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/s/O/6955/SOUCASNY-STAV-VYUKY-CHEMIE-V-SOS-%E2%80%93-2-DIL.html/>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M., HAVLOVÁ, M., PUMPR, V.  K přírodovědnému vzdělávání na SOŠ . Biologie-chemie-zeměpis. 1/2010, s. 19-26. ISSN 1210-3349. (dostupný zde)

2009

 • RUSEK, M. Současný stav výuky chemie na SOŠ – 1. díl. Metodický portál RVP [online]. 2009c [cit. 2009-12-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/a/6759/6953/SOUCASNY-STAV-VYUKY-CHEMIE-V-SOS-–-1-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Co jsme poznali a kam míříme?. Metodický portál RVP [online]. 2009b [cit. 2009-12-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVFB/6759/CO-JSME-POZNALI-A-KAM-MIRIME.html>. ISSN 1802-4785.
 • RUSEK, M. Piagetův odkaz učitelům. Učitelský spomocník [online]. 2009a [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2409>. ISSN 1214-9179.
 • BOTKOVÁ, K., RUSEK, M., SEČKOVÁ, J. CvC/Céčko v céčku. In BENEŠOVÁ, J. Projektové vyučování v chemii : 7. studentská konference. UK PedF : [s.n.], 2009. s. 11-14. ISBN 978-80-7290-416-7.
 • RUSEK, M., PUMPR, V. Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In BÍLEK, M. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Přehledové studie a krátké informace. s. 200-206. ISBN 978-80-7041-839-0. (dostupný zde)

2008 a starší

BRDIČKA, B, PATÁKOVÁ, A, RUSEK, M. Mezinárodní školení školitelů eTwinning v Praze. Učitelský spomocník [online]. 2008 [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/pub/PDW_Prague_08.pdf>. ISSN 1214-9179.

RUSEK, M. SMART Notebook v chemii. Učitelský spomocník [online]. 2008 [cit. 2009-10-01]. Dostupný z WWW: <https://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2237>. ISSN 1214-9179.

RUSEK, M. Volnost v laboratoři?. Chemické listy : Bulletin. 2007, roč. 38, č. 1, s. 109. Dostupný z WWW: <https://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin381/bulletin381.pdf>. ISSN 1213-7103.

RUSEK, M. Týden v laboratoři na VŠCHT Praha. Chemické listy : Bulletin [online]. 2006, roč. 37, č. 2 [cit. 2007-11-11], s. 300. Dostupný z WWW: <https://chemicke-listy.cz/Bulletin/bulletin372/bulletin372.pdf>. ISSN 1213-7103., s. 11

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode