Výuka

Didaktika chemie základní školy

Podíl na výuce v oblastech:

 • pedagogických dokumentů
 • soudobých vzdělávacích trendů
 • moderních technologií ve výuce
 • přípravy na výuku

Didaktika chemie střední školy

Podíl na výuce v oblastech:

 • pedagogických dokumentů
 • projektového vyučování ve výuce chemie
 • konkrétní ukázky práce s technologiemi ve výuce chemie

 Tvorba školních vzdělávacích programů

 • kurikulární politika České republiky
 • kurikulární reforma ČR
 • postupy tvorby ŠVP

Orientační praxe

 • hospitace hodin chemie na různých typech a stupních škol s následnou diskusí o problémech

Praxe na ZŠ a SŠ

 • organizace praxí
 • vedení diskuse k aktuálním problémům studentů na praxích

Modelový experiment

 • spoluúčast na výuce předmětu

Exkurze

 • organizace a pořádání exkurzí pro studenty učitelství chemie

Speciální didaktika chemie

Podíl na výuce v oblastech:

 • soudobých vzdělávacích trendů
 • moderních technologií ve výuce
 • kurikulárních dokumentů

Angličtina pro studenty přírodovědných předmětů

Předmět zaměřený na procvičení a prohloubení gramatiky, znalostí efektivní komunikace v angličtině a rozšíření slovní zásoby v přírodovědných tématech.

Chemické výpočty

Kurz pro studenty kombinovaného studia je podporován online prostředím moodle.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode