Životopis

Narozen 3. 1. 1985 ve Strakonicích

Dosažené vzdělání

09/2013

doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru pedagogika - didaktika chemie

kchdch.pedf.cuni.cz

 

09/2011

státní rigorózní zkouška na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

chemie s didaktikou, pedagogická psychologie, pedagogika a filosofie výchovy (titul PhDr.)

kchdch.pedf.cuni.cz

 

2004 - 2010

studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě univerzity Karlovy v Praze

aprobace chemie - technická a informační výchova (titul Mgr.)

www.pedf.cuni.cz

 

ZS 2008/2009 Erasmus studijní pobyt na Stockholm University

 

Zaměstnání

08/2014 - doposud

odborný asistent na Katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

kchdch.pedf.cuni.cz

 

02/2016 - doposud

externí vyučující

www.vscht.cz

 

06-07/2015

hostující profesor na Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, Německo

 

11/2013 - 10/2015

garant tvorby inspekčních nástrojů - garant týmu pro přírodovědnou gramotnost

Česká školní inspekce

www.csicr.cz

 

08/2010 - 08/2015

učitel chemie na Obchodní akademii Krupkovo náměstí, Praha 6

oakrupkovo.cz

 

02/2011 - 07/2014

asistent na Katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

částečný úvazek

kchdch.pedf.cuni.cz

 

06/2006 - doposud

učitel angličtiny v soukromých, veřejných i firemních kurzech

 

Aktuální strukturovaný životopis je ke stažení zde,

 

Pedagogická činnost

Mou pedagogickou činnost je možné dělit do tří oblastí, na akademické půdě, ve školním prostředí a v soukromém sektoru.

Na akademické půdě se věnuji převážně didaktice chemie základní a střední školy, problematice současných vzdělávacích standardů a novým technologiím a moderním trendům ve vyučování. Součástí mých pedagogických povinností je také výuka chemických výpočtů.

Na školní úrovní vyučuji středoškolskou chemii na střední odborné škole nechemického zaměření na dvou typech oborů - ekonomické lyceum a obchodní akademie.

V soukromém sektoru se věnuji výuce angličtiny. Mezi mé studenty patří jednak klienti několika jazykových škol v Praze a dále soukromí korporátní klienti.

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode